ช่างในสโตร์                 รับสมัคร       3        ตำแหน่ง

       วิธีการสมัคร

      1. สมัครด้วยตนเอง 

            บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด  เลขที่ 19  ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

     2. ส่งจดหมายสมัครงานทาง E-Mail

            - account2@leopath.com , account3@leopath.com และ  pp_sales@leopath.com

    ติดต่อ  

            คุณ วารุณี  โทร :  02-932 9888 # 406 (ฝ่ายบุคคล)

            คุณ พัลลภ โทร :  02-932 9888 # 301 (ผู้จัดการแผนกช่างและงานบริการ)

Copyright บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ลีโอพาธ จำกัด 19 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 5 เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-932-9888(Auto) โทรสาร.02-932-9675-6(Auto) Email: customersupport@leopath.com